• 2019

 • Esbjerg Renseanlæg Vest, Ombygning koncentrerings samt rådnetanke.
 • Kunde, DIN Forsyning Spildevand
 • Fredericia Centralrenseanlæg, Nye Slamskrabere i 2 stk. Primærtanke, Smedearbejder.
 • Kunde, TechRas Miljø
 • Højby Renseanlæg i Odsherred, Slampresseinstallation.
 • Kunde, TechRas Miljø
 • Odder Renseanlæg, Ny overskudsslampumpeinstallation.
 • Kunde, Axflow A/S
 • Viby Renseanlæg, Aarhus Vand, Kapacitetsudvidelse, beluftning mv.
 • Kunde, TechRas Miljø
 • Blue Kolding, Pumpestationer på Forrens samt bassin og bygværker på CRA
 • Kunde, TC-Anlæg A/S
 • 2018

 • Pst. Irisvej i Ølstykke, Ny komplet Pumpestation.
 • Kunde, Novafos A/S
 • Sindal Varmeværk, Rustfrie rørinstallationer (PID-Krav) Lev./Mont.
 • Kunde, ScanComposit
 • Rødekro Biogas, PE-rørinstall. & rustfrie rørinstall.
 • Kunde, Lobe ApS
 • Esbjerg Renseanlæg Øst, Ombygning af primær slamtank, forsøgsprojekt.
 • Kunde, DHI A/S
 • Aalborg Vest Renseanlæg, Ny beluftning, Smedearbejder.
 • Kunde, KD Group A/S
 • Pårup, Helsinge R/A, Nye pumpeinstall., ventilbygværker mv.
 • Kunde, Grib Vand A/S
 • Ejby Mølle Renseanlæg, total renovering af FilterPst., Retursl.Pst. mv.
 • Kunde, VandCenter Syd
 • Pst. Tolderlundvej, Odense, Smedeentreprise.
 • Kunde, VandCenter Syd
 • 2017

 • Odder Renseanlæg, Ny beluftning, 10 optagelige gitre, ringledning mv.
 • Kunde, SAMN Forsyning/Odder Spildevand
 • Udvidelse af Skovlund R/A, Ny efterklaring
 • Kunde, DIN Forsyning.
 • Højvandssikring i Frederiksværk, Skaktpumper, riste og kontraklapper
 • Kunde, Aarsleff.
 • Sandtransportsnegl, Sdr. Nærå R/A
 • Kunde, FFV Spildevand A/S
 • Vejle Renseanlæg, Daemon-anlæg, pumper, cykloner, blæsere, beluftning, omrøring mv.
 • Kunde, Vejle Spildevand A/S
 • DN1000 Ventilbygværk, Tuborg Havn
 • Kunde, Aarsleff
 • 2016

 • Måløv R/A, renovering af IndløbsPst
 • Kunde, Xylem
 • Renovering af Pst. Tuborg Nord
 • Kunde, NordVand
 • Installation for olinemåleudstyr i skab
 • Kunde, Arla Foods
 • Strandgården R/A – Udskifte membraner
 • Kunde, Svendborg Vand
 • Ombygning af Pst. Viemosevej
 • Kunde, HOFOR
 • Sdr. Nærå Renseanlæg – Smedeentreprise
 • Kunde, FFV Spildevand A/S
 • Stålarbejder på Sluseåen, Vejle
 • Kunde, TC – Anlæg A/S
 • stre Strand Renseanlæg – 1-trinsdrift – Smedeentreprisen
 • Kunde, Morsø Forsyning
 • Karup Renseanlæg, Ny forbehandling
 • Kunde, Viborg Vand
 • Aalborg Renseanlæg Øst, Dynamiske Primærtanke, Smede- og maskinentreprise
 • Kunde, Aalborg Spildevand
 • Pst. Skrænten, renovering
 • Kunde, Nyborg Forsyning
 • Pst. Skrænten, renovering
 • Renovering af Pumpestationer, Rammeudbud
 • Kunde, Hedensted Spildevand
 • Etablering af sikkerhedsriste i Pumpestationer
 • Kunde, Odder Spildevand
 • Daemontank, beluftning og rørarbejde
 • Kunde, Horsens Vand
 • 2015

 • Rørbestykning for slampumper, eksport
 • Kunde, KD Maskinfabrik
 • Renovering af 2 stk. Efterklaringstanke
 • Kunde, Hedensted Spildevand
 • Slamvarmevekslerinstallation på Ejby Mølle R/A
 • Kunde, VandCenter Syd
 • 3 stk. DN500 Skaktpumperør, eksport
 • Kunde, Grundfos DK
 • Renovering af Pst. Langemosen og Rødpilevænget
 • Kunde, NordVand
 • Installere pumper på 4 skibe, flådestation Frederikshavn
 • Kunde, Forsvaret – Materiel og indkøb
 • Udskiftning af Alu-gangarealer 6 x 70 mtr., Egsmade R/A
 • Kunde, Svendborg Spildevand A/S
 • On-line målerstation, Palnatokesvej i Odense
 • Kunde, VandCenter Syd
 • Brøde R/A – Diverse arbejder
 • Kunde, ARWOS
 • Ny bundbeluftning til Rudkøbing Renseanlæg
 • Kunde, Langeland Spildevand ApS
 • Ny pumpestation ved LAR – bassin i Gladsaxe
 • Kunde, NordVand
 • Ny IndløbsPst. På Odder Renseanlæg
 • Kunde, Grundfos DK
 • Ny Pst. Slettensvej & Egestubben, Odense
 • Kunde, Xylem
 • Renovering Pst. Gasværksvej i Åbenrå
 • Kunde, ARWOS
 • 2013

 • Rør- og montagearbejder på 13 Pumpestationer, Halsnæs forsyning
 • Udskiftning af blæsere – Odder R/A
 • Indbygning af pumpe og munchere på Ejby Mølle R/A
 • Nyt forbehandlingsanlæg – Brørup Renseanlæg
 • Smedeentreprise på Arla Foods R/A, Videbæk
 • Udskiftning af ventiler på 4 rådnetanke på Ejby Mølle R/A
 • Nye rør og ventiler til slammineralisering, Helsinge R/A
 • Etablering af 6 stk. ventil- og flowmålerbrønde samt renovering af 5 Pst., Frederikssund
 • Etablering af slam og fedtrør, Esbjerg R/A – Vest
 • Risteinstallation Esbjerg R/A – Vest
 • Montage af slampresser, Bov Renseanlæg
 • Arbejder ved koncentrerings- og primærtanke, Ejby Mølle R/A
 • Pst. Blangstedgårdsvej i Odense
 • Rørføring fra Slamlagertanke til trykrør i pumpekælder, Ejby Mølle R/A
 • Smedeentreprise udsugning, Slagelse Renseanlæg
 • Etablering af slamtransportpumper, Renseanlæg NordØst, -NordVest og Ejby Mølle
 • Pst. Harndrup, Middelfart
 • 2012

 • Levering af Rørbestykning DN500, samt montage af to pumpeinstallationer, Lundtofte Renseanlæg
 • 2 stk. udtræksfundament for pumper, Ribe Renseanlæg
 • Modtagestation for Ø450 mm. Rensegris
 • Montage i 2 stk. udluftningsbrønde i Assens
 • Beluftningsentreprise, Vedbæk Renseanlæg
 • Pst. – Overløbsbygværk, Stenstrup
 • 3 stk. Overløbsarrangementer, Fåborg
 • Nye skærme til 3 stk. Snekkepumper, Fredericia Renseanlæg
 • Ombygning Pst. Åby Vest, Århus
 • Renovering kontaktfilter, NordVest R/A, Odense
 • Udskiftning af render i 2 stk. efterklaringstanke, Juelsminde R/A
 • Pst. Strandgården, Hals
 • Blæser/affugter installation, Ejby Mølle R/A
 • Smedeentreprise, udvidelse af Tysinge R/A
 • Rørleverance, Pst. Nyborg
 • Pumpeslæde Silkeborg R/A
 • Pst. Munkemaen, Odense
 • Pst. P24 Ebeltoft
 • 2011

 • Bråskov R/A, VG-Gangbro, fordelerbrønd og slamrørinstall.
 • Bråskov R/A, 800 m2 Aluminiumsoverdækning
 • Esbjerg forsyning Levering og montering af slamrør
 • Rørleverance SpildevandsPst.
 • Forbedring af sandhåndtering, Søndersø Renseanlæg
 • 24 stk. optagelige belufterbatterier til ARP-Tank, Slagelse Renseanlæg
 • Beluftningsentreprise, Juelsminde Renseanlæg
 • Rørleverance forbehandling, Bjerringbro Renseanlæg
 • Renovering af spildevandsPst., Juelsminde
 • Rørleverance renovering af spildevandsPst.
 • Beluftningsbatterier og slammodtagelse, Viborg
 • Renovering 6 stk. SpildevandsPst., Hedensted Spildevand
 • Renovering af SpildevandsPst. DN400, Ålborg
 • Levering og montering SpildevandsPst. DN400, Ålborg
 • Rørleverance til spildevandsPst., Fredericia
 • Renovering af SpildevandsPst., Ålborg
 • Overdækning/Dæksel/Gangareal m. trappe, Vandcenter Syd
 • Rørleverance til blæser, Kerteminde
 • Renovering SpildevandsPst., Juelsminde
 • Udskiftning af blæsermotor, Sønderborg
 • Kørebanedæksel til NordVest, Odense, VandCenter Syd
 • Bestykning for forbehandlingsanlæg, Ulsåk Renseanlæg, Norge
 • Levering og montering af SpildevandsPst. DN400, Thisted
 • Rørbestykning til spildevandsPst., Middelfart
Cookie- og privatlivspolitik